top of page

 - Gelir Arttırıcı Çalışmalar

Gelir Artırıcı Çalışmalar” tek kelime ile özetlemek gerekirse ciddi bir “veri madenciliği” uygulamasıdır. Yani değişik disiplinlere sahip veri kümelerinin farklı algoritmalarla analizi ve bu analiz sonucunda çıkacak potansiyel kaçakların tespiti, tahakkuku ve tahsilatı işlemidir.

Burada bahsedilen veri kümeleri sınıflandırılacak olursa şunlardır;

 

1) Belediyenin sahip olduğu veriler:

a) Beyan ve Sözleşme Verileri

i)  Emlak

ii) Su

iii) ÇTV

iv) İlan&Reklam

v) İşgaliye

b) İşyeri Ruhsat ve İzin Verileri

2) Tapu verileri: Tapu Sicil Müdürlüklerinde TAKBİS ile oluşan Malik verilerinin oluşturduğu verilerdir. Belediye ile Tapu arasında imzalanacak bir protokol ile bu verilen on-line veya off-line olarak alınabilecektir.

3) UAVT verileri: Ulusal Adres Veri Tabanına kayıtlı Numarataj, Bina, Bağımsız Birim ve KPS (Kimlik Bilgileri) kullanılarak taşınmazlarda malik veya kiracı olarak oturan kişilerin yer aldığı veri kümesidir. Bu veri kümesi de yine on-line veya off-line olarak temin edilebilir.

4) Saha verileri: Sahadan belli formatta toplanan ilişkisel verilerin oluşturduğu veri kümesidir. Halihazır harita, Uydu Fotoğrafı ve resim verisi ile de desteklenmektedir.

 - Sahadan Veri Toplama Hizmetleri

 

Tahakkuk ve Faturalandırma

Belediyelerin su tahakkuk-tahsilat programlarında yer alan abone verileri el terminallerine aktarılmakta ve okuma görevlisi sayaç okuma işlemi sırasında ilgili abonenin tüm gerekli bilgilerine ulaşabilmektedir.

 

 

Sayaç yada tesisat no’ dan adres bilgilerini sorgulayabilmekte , kayıtlarda herhangi bir yanlışlık varsa ,işlem sırasında el terminali ile bu bilgileri kontrol edebilmekte ve yanlışlıkların önüne daha ilk adımda geçebilmektedir.

 

 

Sayacın okunmasının hemen ardından ihbarname bırakıldığı için , sonradan fatura gönderimli eski usül sisteme göre çok daha hızlı tahsilat yoluna gidilebilmektedir.

bottom of page