top of page

Merkezi Kent Yönetim Sistemi

MKYS Nedir ve Özellikleri;


Yerel yönetimlere kanun ve mevzuatlar ile verilmiş yetki ve görevlerin yerine getirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan tüm  

işlemlerin bulut (Cloud) teknolojisi kullanılarak merkezi bir veri tabanında depolanması, yönetimsel, istatistiksel ve grafiksel sorgulamaların kurumsal ve genel bazda yapılabilmesini sağlayan web tabanlı, süreç odaklı, yetki bazlı zaman ve ortamdan bağımsız yazılım uygulamalarıdır.

 

MKYS uygulamalarında birbirinden bağımsız birçok kamu kuruluşunun yazılım ve veri depolama işlemleri merkezi tek bir çatı altında web tabanlı java uygulaması ile takip edilebilmektedir. Uygulamada hiçbir kurum diğer kurumların verilerine erişememektedir.  Ancak veriler kullanıcı bazında yetkilendirmeler dahilinde merkezi bir yerden Cloud teknolojisi ile sorgulanabilir ve karma raporlar alınabilir.

Abone Yönetim Sistemi

Elektronik Doğalgaz Yönetim Sistemi

Abone Yönetim Sistemi Nedir;

Belediyeler ve Su idarelerinin Su Abone, Tahakkuk Tahsilat okuma işlemleri için hazırlanmış, Gelişmiş yönetimsel kabiliyetleri olan süreç odaklı uygulamaların bütünüdür.

 

ABYS Sisteminde NVI, CBS,TAKBIS,DASK, Ödeme Merkezleri ve Bankalar ile Servis odaklı entegrasyonlar gerçekleştirilebilmektedir.

 

Kurumların internet sitelerinden erişilebilecek Kurumsal Sanal Pos uygulamaları, 3D Security olarak Desteklenmektedir.

E-devlet uygulamaları kapsamında Sicil Sorgulama, Abonelik Başvuru, Fesih İşlemleri, 

Fatura Sorgulama, Tahakkuk Sorgulama, Borç Ödeme gibi iş ve işlemler yapılabilmektedir.

EDYS Nedir;

 

Doğal Gaz piyasasında lisanslı olarak faaliyet gösteren firmaların bu görevlerini yerine getirmek ve işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde vatandaşa   ulaştırılması için geliştirilmiş entegre web tabanlı zaman ve ortamdan bağımsız bilgisayar yazılım otomasyonudur.

EDYS Özellikleri;

Süreç ve performans odaklı,

Java teknolojisi ile geliştirilme,

Çok katmanlı (N-tier) mimarisi,

Veri Tabanından Bağımsız

Kullanıcı rol ve uygulama yetkilendirmeleri sistemin kendi içerisinde  oluşturabilme,

Tüm dokümanlar Mahalli İdareler mevzuatlarına uygun, (Doc-x, xls-x, Pdf, Html, xml)

Çalışanların performans raporları, 

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) Entegrasyonu,

Elektronik imza alt yapısına uygunluk,

Diğer kurum ve kuruluşlar ile web servisleri kullanılarak tam entegrasyon sağlanması.

bottom of page